Pre uskutočnenie prechodu musíte mať nainštalovanú východziu verziu phpBB3. Pre úspešný prechod je dôležité, aby bola stará aj nová inštalácia v rovnakej databáze. Teraz prosím pokračujte v prvej inštalácii phpBB3.